Privacy Statement

Privacystatement Burdock Group Burdock Group acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. Burdock Holding B.V. (inclusief haar groepsmaatschappijen) (hierna: “Burdock”) is de wettelijk Verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens die worden verkregen. Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke Persoonsgegevens Burdock verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit Privacy Statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacy Statement vind je altijd op  burdock.com. Cookies Wat is een cookie? Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Burdock maakt enkel gebruik van de Google Analytics Cookies welke dienen om de beheerder een duidelijk beeld te geven van de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Dit gebruiken we om te zien hoe u onze website gebruikt en het helpt ons om de site verder te verbeteren. Google Analytics verzamelt ook IP Adressen. Deze worden enkel verzameld en niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Gebruik van persoonsgegevens Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld: door direct te solliciteren, indien uit publieke middelen blijkt dat u geïnteresseerd bent in werkgerelateerde dienstverlening, door rechtsreeks aan te geven dat u interesse heeft in onze dienstverlening. In deze gevallen zullen we u vragen of u akkoord gaat met het verwerken van uw gegevens conform ons Privacystatement. Indien u op enig moment niet (meer) geïnteresseerd bent in onze dienstverlening, dan kunt u dat aan ons laten weten door u uit te schrijven. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen en zullen wij u niet langer informeren over vacatures. De dienstverlening van Burdock bestaat uit het verbinden van onze professionals met opdrachtgevers in de sectoren  Bouw & InfraEnergy en Oil & Gas . Burdock is al 25 jaar de betrouwbare en wereldwijd opererende kennisorganisatie die haar klanten van dienst is bij het optimaliseren van hun organisatie voor zowel ingenieursdiensten, nieuwbouw als onderhoudsprojecten. Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
 1. Om u gebruik te laten maken van onze dienstverlening;
 2. Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met het detacheren/bemiddelen naar een opdracht/vast werk;
 3. Een werknemers- of bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie te voeren;
 4. Het loonbetalingproces, waaronder het opstellen en versturen van loonstroken en betalingen;
 5. Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst en te onderhouden;
 6. In het kader van pre-employment screening;
 7. Voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 8. Voor managementinformatie, interne controles en accountcontrole.
Welke persoonsgegevens gebruiken wij Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede afhankelijk of u zelf de gegevens invult op de website, afhankelijk van de bemiddelingsfase als gedetacheerde of opdrachtnemer, werknemer of oud-werknemer bent):
 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Geboortegegevens
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Referenties en getuigschriften
 • BSN
 • Kopie identiteitsbewijs
 • Gegevens van en over contactmomenten
 • Gegevens over opleidingen
 • Verlofgegevens
 • Betaalgegevens
 • Loonbelastingverklaringen
 • Beschikbaarheidgegevens
 • Werkvergunning
 • Persoonsgegevens van leveranciers, opdrachtnemers en opdrachtgevers waar Burdock een zakelijke relatie mee heeft (o.a. namen, contactgegevens en functies)
Burdock legt alleen bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan de wet te voldoen. Bewaartermijnen De persoonsgegevens die wij vastleggen blijven tot 2 jaar na uw toestemming beschikbaar. Indien u voor ons werkzaam bent of gewerkt heeft zijn wij wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. Burdock bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan. Verstrekking aan derden Burdock kan uw gegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, gegevensbewerkers die namens haar diensten uitvoert en overheidsinstanties. Burdock zal uw gegevens ook verstrekken indien we hiertoe verplicht worden door een gerechtelijk vonnis. Beveiliging Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Hierbij kunt u denken aan beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewalls, een beveiligde internetverbinding, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot data en servers. Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het meest actuele statement is te allen tijde in te zien op de Burdock website. Deze versie is van augustus 2019. Uw rechten/Inzage en wijzigen van uw gegevens U kunt ons een verzoek sturen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via het e-mail adres info@burdock.com. Autoriteit Persoonsgegevens Vanzelfsprekend ondersteunen we u als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de wet heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit Persoonsgegevens. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) Datalek Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het datalek heeft geconstateerd. Dit doet u door een e-mail te sturen aan m.elsinghorst@burdock.com. Vermeld in uw e-mail: uw naam, uw telefoonnummer, eventueel de organisatie waarvoor u werkt en een korte omschrijving van het datalek. Zodra wij uw melding hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact met u op voor meer informatie, zodat wij maatregelen kunnen treffen om de mogelijke gevolgen te minimaliseren. Vervolgens beoordelen we de ernst van het datalek en bepalen we of het datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkene(n) Vragen, opmerkingen, klachten Heeft u vragen, opmerkingen danwel een klacht dan kunt u schriftelijk (Burdock Group, ter attentie van M. Elsinghorst, Laan van Zuid Hoorn 15, 2289DC Rijswijk) of per e-mail (m.elsinghorst@burdock.com) contact met ons opnemen.